/ Privacy voorwaarden

PRIVACY POLICY

Via onze Privacy Policy informeren wij je hoe Cool Driving Events omgaat met je persoonsgegevens. Hierbij respecteert Cool Driving Events je privacy en wordt er gehandeld binnen de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Cool Driving Events kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Cool Driving Events en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Cool Driving Events verstrekt. Cool Driving Events kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam – E-mailadres – Telefoonnummer – Geboortedatum – BSN (indien van toepassing)

Waarom Cool Driving Events gegevens nodig heeft

Cool Driving Events verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Cool Driving Events uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Cool Driving Events gegevens bewaart

Cool Driving Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan nodig voor de dienstverlening bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Cool Driving Events verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld het examen dat wordt afgenomen door het examenbureau.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cooldrivingevents.nl tav M. Koel.

Volgens de AVG-wetgeving ontvangt u binnen 1 maand bericht. Cool Driving Events streeft er naar om zo snel mogelijk, binnen 3 werkdagen, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Cool Driving Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan door middel van een verwerkingsregister. De website van Cool Driving Events maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Cool Driving Events verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Cool Driving Events. Cool Driving Events is als volgt te bereiken:

Postadres: Emminkhuizerberg 22

Vestigingsadres: Amersfoort

Inschrijvingsnummer handelsregister

Kamer van Koophandel: 32120713

Telefoon: 06 212 586 14

E-mailadres: info@cooldrivingevents.nl

/ Contact & Social Media


Graag ontvang ik leuke acties van Cool Driving Events.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie ontvangen; via het contactformulier kunt u contact opnemen. Ook kunt u telefonisch contact opnemen.

Cool Driving Events
Telefoonnummer: 0621258614 of 0652333204
Kvk: 32120713

Top